Peptidi i sojës

produkt

  • Soybean Peptide

    Peptidi i sojës

    Peptidi i sojës është një peptid aktiv aktiv i molekulës së vogël, nxirret nga proteina e izoluar e sojës nga procesi i hidrolizës enzimatike. Përmbajtja e proteinave është mbi 90% dhe përmban 8 lloje aminoacidesh që është e dobishme për njeriun, është një lëndë e parë e shkëlqyeshme për ushqimet dhe produktet e kujdesit shëndetësor.